ACCUczestniczymy w tworzeniu zespołów, rekrutując personel na różne szczeble w organizacji. Rozwijamy kompetencje pracowników, wspierając realizację celów biznesowych. Towarzyszymy firmom w zmianach, aby stawały się konkurencyjne.

Life Benefits, Programy zdrowego stylu życia dla Pracowników i PracodawcówCoaching
Oferta specjalna

Seminaria 2013

Seminaria to cykliczne, otwarte spotkania specjalistów i ludzi biznesu, poświęcone edukacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi...

Więcej więcej

Indywidualne sesje coachingowe

Odczuwasz brak satysfakcji w pracy?
Jesteś w trudnej relacji?
Mierzysz się z trudnymi emocjami?...

Więcej więcej

2008© AC Coaching

Zapraszamy!